فعالیت ورزشی گروه

کلیه فعالیت های ورزشی که توسط گروه انجام شده است در این دسته قرار داده می شوند.

اجرای گروه تواشیح و مدیحه سرایی حرا در استادیوم ازادی

اجرای گروه تواشیح و مدیحه سرایی حرا به سرپرستی استاد حمیدرضااحمدی پیش از دیدار پرسپولس و تراکتور در ورزشگاه آزادی

ادامه متن »