فعالیت های فرهنگی پیش رو

فعالیت های فرهنگی که در آینده قرار به اجرا دارند قرار می گیرند.

مراسم روز درختکاری

به مناسبت روز درختکاری در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۹ به همت گروه فرهنگی هنری حرا در ورزشگاه آزادی برگزار می گردد.

ادامه متن »