شما امروز در #فضای مجازی میتوانید افکار درست و صحیح را منتشر کنید و به مسائل پاسخ دهید و می توانید به معنای واقعی کلمه #جهاد کنید .

به نقل از توییتر khamenei.ir بیانات رهبر معظم انقلاب پستی گذاشته شد که شرح آن به صورت زیر بود :

شما امروز در #فضای مجازی میتوانید افکار درست و صحیح را منتشر کنید و به مسائل پاسخ دهید و می توانید به معنای واقعی کلمه #جهاد کنید .

البته اصل قطعی در این باب پیروزی از #شیوه_اخلاقی است …

امروز همه باید در این میدان حرکت کنیم .

درباره admin

پاسخی بنویسید